Th.A. de Boer en L.J.Pons, Bodem en grasland in de Vijfjerenlanden. Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen, 66.6 (1960).