De recente opgravingen uit 2001 van de Gallo-Romeinse tempels te Elst, werden vergeleken met de bevindingen van Bogaers. Enkele opvallende verschilpunten zijn:
1. er is geen omheiningsmuur aangetroffen;
2. de gevonden zuiltrommels hadden geen canellures;
3. wellicht was enkel de voorzijde van de tempel voorzien van zuilen met canellures en de zuilen rondom de tempel niet;
4. de reconstructie van de tempel moet derhalve aangepast worden;
5. een tweede optie is dat ook de eerste tempel voorzien was van zuilen;
6. een derde optie is dat de onbewerkte zuilen niet bij de tempel hoorde maar bij een andere bouwwerk;
7. een vierde optie zou kunnen zijn dat de zuil afkomstig is van een eventuele porticus van de temenosmuur;
8. het niet vaststaat dat de fragmenten van het pleisterwerk daadwerkelijk van de tempel afkomstig zijn;
9. in het pleisterwerk zijn kleuren te onderscheiden die Bogaers niet vermeld in zijn boek;
10. een afbeelding van een man met speer zou afkomstig kunnen zijn van een nabijgelegen badhuis;
11. bij Bogaers was niet bekend aan wie de tempel gewijd was; tegenwoordig wordt aan de Bataafse hoofdgod Hercules Magusanus gedacht.
12. Volgens Bogaers is de oudste tempel uit 50 n.Chr. in 69/70 verbrand. Direct na 70 is het heiligdom op precies dezelfde plek, maar veel grootsen en monumentaler gebouwd. De bouwtijd van de eerste tempel blijkt nu op een halve eeuw later te moeten worden gesteld, na 100 n.Chr. Dus niets Bataven.
13. In de directie omgeving van de tempel zijn ook andere sporen gevonden, waarvan Bogaers geen melding maakt. De tempel was dus geen op zich staand complex.
14. Van een continue religieuze tradite, zoals altijd werd gesuggereerd, kan geen sprake zijn. Het befaamde hiaat tussen de 3e en de 8e eeuw blijft bestaan. Die 8e eeuw zal 10e eeuw worden als de oorkonde uit 726 juist wordt gelezen.

Conclusie: aan de deskundigheid van Bogaers mag dus terecht getwijfeld worden!
En dan had Bogaers het over "klinkklare kletspraat" van Delahaye? Wie verkondigde er ooit klinkklare kletspraat over een vermeende Gallo-Romeinse tempel?
(Bron: Archetype, maart 2002, p.5; Archeologisch Instituut VU Amsterdam, brochure 9, oktober 2002.)