J.E.Bogaers. Enige opmerkingen over het Nederlands gedeelte van de limes van Germania Inferior. In berichten ROB. 1967, p.99-114.