Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1968. Castra Herculis, pagina 151 t/m 162.