Dr.W.J. de Boone, De komst van de Batavieren en Kaninefaten in ons land, Tijdschrift voor Geschiedenis 1942, blz. 172-176.