Citaat uit de rede van Numaga-voorzitter J. Brabers, bij gelegenheid van de presentatie van het Numaga-Jaarboek 2002 in het Stadhuis, Nijmegen, 7 december 2002.