"400 jaar Romeinse bezetting van Nijmegen", prof.dr.H.Brunsting, herdruk juli 1962,