Constantius Chlorus was van lage afkomst maar maakte carrière in het leger. Uit zijn verbintenis met de herhergiersdochter Helena werd ca. 280 Constantijn I de Grote geboren. Maximianus stelde hem in 293 aan als medekeizer in Gallia en Britannia. In 305 werd hij keizer van het westelijk deel van het Romeinse Rijk. Na zijn dood in 306 te York in Engeland werd zijn zoon Constantijn door het leger tot keizer uitgeroepen.