In Caesar's "De bello Gallico" spelen de Cimbri een grote rol, zodat hun lokalisatie in het noorden van Duitsland, volgens sommigen in Denemarken, de zoveelste historische farce is, daar Caesar zo ver noordelijk nooit is geweest, noch enig Romein na hem. Caesar zegt wel dat de Cimbri van oorsprong Germanen waren, in Gallië binnengevallen, doch hij brengt hen herhaaldelijk in verband met zijn strijd tegen de Teutonen (Thiembronne) en de Nervii (Bavay), zodat hun aanwezigheid in Frankrijk lang vóór Chr. vast staat.