Continuïteit in Nijmegen?

Het Bronnenboek van Nijmegen vertoont een gat van ruim 5 eeuwen. Na de Romeinse tijd, die volgens het Bronnenboek eindigt met de vermelding van Noviomagus op de Peutingerkaart (Tabula Peutingeriana), die men in de 3e-4e eeuw dateert, citeert het Bronnenboek pas na 770 weer een tekst met de vermelding van Noviomagus dat Nijmegen zou zijn. Alle teksten tot 770 worden dus (en dat is alvast heel juist maar zal tot 1125 gecontinueerd moeten worden) aan Noyon gelaten. De continuïteit in bewoning waarover men in Nijmegen zo graag spreekt, is er dus gewoonweg niet en wordt behalve in de archeologie, ook (onbedoeld) aangetoond door het eigen Bronnenboek van Nijmegen. We bedanken de samenstellers van het Bronnenboek (Leupen, Thissen e.a.) voor deze heldere bewijsvoering. En omdat de Universiteiten van Nijmegen en Amsterdam zich achter deze publicatie hebben gesteld, treft ook hen alle complimenten. Zij blijken over historische geografie helaas weinig kennis te bezitten.