De Evolutie-theorie.
Het is onbegrijpelijk en getuigt van de manier waarop de historische wetenschap te werk gaat, dat historische geïnteresseerden, ja zelfs historisch geschoolden nog nooit van Albert Delahaye hebben gehoord en dus zijn opvattingen niet kennen. Het is alsof biologen slechts het scheppingsverhaal uit de bijbel kennen en nog nooit van Charles Darwin hebben gehoord.
Zelfs in de meest recente historische studies kom je de naam van Delahaye niet tegen in de literatuuropgave. Het getuigt slechts van de beperktheid van deze studies en de beperkte waarde ervan. Ze zijn niet gebaseerd op alle historische gegevens, maar op slechts een deel daarvan.