C.Dekker, De Eemlandtsche Leege Landen, Stichtse Historische Reeks, Utrecht 1995.