Oud papier.
Het moet voor de historisch "deskundigen", zoals de leden van de Club van Nijmegen, toch een vervelende gedachte zijn dat al hun publicaties geen enkele historische waarde meer hebben. Al hun studies (voor zover ze die al hebben gedaan) en hun colleges (velen zijn immers professor!) worden op slag waardeloos. En dat valt moeilijk te verkroppen! Vandaar hun fel ageren tegen Albert Delahaye, om zo te redden wat er te redden valt. Wat rest van de waarde van hun geschrijf is slechts de waarde van oud papier (2 cent per kilo).