Pas in 1872 werd in Dokkum voor het eerst een kerk toegewijd aan St.Bonifatius. Voor die tijd leefde de St.Bonifatius-mythe er niet. Van een St.Bonifatius devotie is al helemaal nooit sprake geweest. Bonifatius als jongensnaam b.v. kom je in Dokkum niet meer tegen dan in andere streken van Nederland! Die Bonifatius devotie kwam pas op tegelijk met de VVV. en de commercie halverwege de vorige eeuw.