Drusus in Nederland en Noord-Duitsland?
De veldtocht van Drusus van 12 en 11 vóór Chr. tegen de Friezen en de Saksen heeft zich niet afgespeeld in het noorden van Nederland en het hoge noorden van Duitsland. Deze grootste historische zotheid aller tijden staat zelfs nog in een recent "Boek van de Maand" afgebeeld met een prachtige route van Drusus, die je doet verstommen van verwondering als je bedenkt, dat in het bewuste gebied van Duitsland nooit één Romein geweest is. Twaalf jaar vóór Chr., een dikke halve eeuw vóór het Romeinse leger uit, zou Drusus (waarvandaan gekomen? Nederland was nog niet eens bezet!) met 20.000 gevangen Germanen en materialen door heel Duitsland zijn opgetrokken om in het uiterste noorden van Duitsland aan de "Albis", "Amisia" en "Wiseria" een linie van forten aan te leggen voor de verdediging van Gallië tegen de Germanen, zoals de schrijvers nadrukkelijk zeggen. Waarom daar? In de rug van de Germanen? Misschien om hen het weglopen te beletten?
Terstond na dit bericht delen de schrijvers mee, dat Drusus, die stadhouder van Gallia was, zijn werken begon met het bouwen van bruggen tussen Boulogne en Gessoriacum (=Le Portel, het tegenover Boulogne liggende schiereiland), waar hij een grote werkhaven met opslagplaatsen aanlegde. Dààr lag het beginpunt van zijn linie. De rivieren Albis, Amisia en Wisurgis, waarlangs de linie verder liep, waren de Franse Aa, de Hem en de Lys en niet de Elbe, Eems en Weser. Aan de hand van de plaatsnamen bij deze rivieren, in de berichten van de veldtochten van de Franken tegen de Saksen genoemd, is dit afdoende aangetoond. De klassieke en vroeg-middeleeuwse teksten handelen bovendien over minstens vijf rivieren, terwijl er voor de foutieve toepassing van de teksten op Duitsland maar drie beschikbaar zijn, mede omdat vanzelfsprekend een even grote spraakverwarring ontstond tussen de Wiseria (de Lys), de Wisurgis (de Wimereux), de Viseria (de Oise of de IJzer), de Isla (de Lys in Frankrijk, de Leie in Vlaanderen of de Lijzel in Frankrijk), en de IJssel in Nederland, om van kleinere stromen niet eens te spreken, die ook enkele malen in de bronnen voorkomen. Vraag niet naar het laatste woord over deze halve en volle doublures; de meeste zijn geen doublures van elkaar doch algemene water- of riviernamen, waarvan nu blijkt dat ze niet eenmalig gegeven zijn. Het spreekt ook vanzelf, dat de kopiïsten grandioos geknutseld hebben met die namen, zelfs voor het geval aangenomen kan worden dat de oorspronkelijke schrijvers ze goed uit elkaar hebben gehouden. Toen van de ene kant de misvattingen over de Saksen begonnen, waar juist die rivieren uit de bronnen ook alles richting Noord-Duitsland drongen, en later de operatie van Drusus in gelijke zin werd opgevat, was het hek van de historische verplaatsingen pas goed van de dam.
Dat het kanaal van Drusus aangelegd zou zijn in Nederland, is een even grote misvatting. Deze omvangrijke werken zouden begonnen en aangelegd zijn in een land dat door nog geen enkele Romein bezocht was. Bovendien probeert men dit kanaal aan te tonen in de huidige maaiveld, terwijl daar enige overslaggronden van de transgressies sinds de Romeinse tijd overheen gekomen zijn.