Universitaire dwaling.

De rood gekleurde jaartallen zijn niet (meer*) in het Bronnenboek van Nijmegen opgenomen. Deze teksten worden niet langer meer voor Nijmegen geclaimd. De vermelde feiten uit deze tekst worden door de historische faculteiten van de Universiteiten van Nijmegen en Amsterdam, de samenstellers van het Bronnenboek, dus aan Noyon afgestaan.
Daarmee erkennen de beide Universiteiten dat: Immers men weet van het bestaan van deze teksten, maar deze worden plots niet meer gebruikt als bewijs ten gunste van Nijmegen. Hier is dus sprake van opzettelijk bedrog!
*) Enkele teksten staan nog wel in Bronnenboek 1, maar niet meer in Bronnenboek 2, nadat er o.a. van Albert Delahaye commentaar op kwam.