Folklorologen.
Folklorologen zijn historici die een bepaalde traditie boven de ware geschiedenis blijven stellen. Ze blijven vasthouden aan een ontstane folklore als uitgangspunt van hun verdere opvattingen. Veel hedendaagse historici blijven de bestaande tradities en het "eenmaal aanvaarde beeld van de geschiedenis" boven de bewijzen stellen, die deze tradities tegenspreken. Zij zijn geen wetenschappers en kunnen zich geen geschiedkundige noemen. Hun kennis op het gebied van historische wetenschap laat duidelijk te wensen over. Van veel feitelijke zaken en achtergronden blijken ze gewoon niet op de hoogte te zijn. Ze blijven soms tegen beter weten in vasthouden aan eenmaal aanvaarde opvattingen, ook al zijn deze ontstaan in een tijd dat men het met de historische waarheid niet zo nauw nam en geschiedenis als wetenschap nog uitgevonden moest worden. De bekendste voorbeelden komen uit de levens van heiligen en de volksoverleveringen rondom relieken en wonderen van deze heiligen.