Een foreest (forest) was in de Frankische tijd een groot uitgestrekt bos, geschikt voor de jacht. Daarvan was in Utrecht op de daarvoor gedachte plaatsen geen sprake. Het betrof hier moerasgebieden rondom Leusden, dat ook zelf moerasgebied was.
Deze Utrechtse moerasgebieden zijn pas na de 10e eeuw ontgonnen, waarbij toen ook pas de rivier de Eem ontstond. De huidige Eem is ontstaan door menselijke activiteit.