Wie zulke fouten maakt als Leupen kan zichzelf geen deskundige noemen op historisch gebied en dient zich verder te onthouden van elk historisch onderzoek en van elke beschrijving van historische bronnen.