De Franken rukten vanuit het midden van Zuid-Duitsland naar het westen op, waar zij het land van de Bataven in bezit wilden nemen. Zij werden teruggedreven achter de Romeinse Limes, die op dat tijdstip op een ongeveer rechte lijn tussen Keulen en Boulogne lag: de taalgrens. Ver zijn zij niet verdreven; zij bleven in de omgeving van Doornik -waar zij hun eerste koninkrijk stichtten- op de loer liggen, om na de ineenstorting van het Romeinse rijk toch door te stoten naar het zuiden en om van Noyon en omgeving het centrum te maken van het Merovingische rijk.
Dit bericht dat altijd werd aangevoerd om de locatie van de Bataven in de Betuwe te bevestigen, wordt plots angstvallig verzwegen!