Alles dat wij van "onze" geschiedenis menen te weten, staat in Franse kronieken.
Toepassing van Franse kronieken op ons land levert de volgende absurditeiten op:
Indien de inhoud van die kronieken werkelijk op ons land betrekking zou hebben gehad, dan hebben de kroniekschrijvers de geschiedenis uit hun eigen streek onbeschreven gelaten. Bovendien is de vraag hoe de Franse kroniekschrijvers alle details van de gebeurtenissen in die verre uithoek van west-Europa kenden? Er zijn te veel details die nooit in Nederland gepast hebben. Waarom noemden de kroniekschrijvers van St.Omaars de slachtoffers van de plunderingen van de Noormannen de "onzen"?
Jacob van Oudenhoven schreef in 1654 in zijn "Out Hollandt, nu Zuyt Hollandt" al over "het ontbreken van elke schriftuur", geen enkel geschrift over de geschiedenis van Holland. Hij concludeerde terecht dat het onjuist moest zijn wat sommigen zeiden, namelijk "dat de eerste Hollanders ongeletterd waren en niet konden schrijven". "Het geeft geen pas", schrijft hij met enige verontwaardiging "zo een ongeletterdheid te veronderstellen bij een zo vief volk als de Hollanders, maar de geschriften ontbreken omdat het land niet bewoond was". Die oude Jacob had het perfect begrepen en het volslagen juist geformuleerd