K.W.Galis, De Bisschopshof. In "Seijst", Bulletin ter bevordering van de kennis van de geschiedenis van Zeist, 18e jaargang 1988, nr. 4, p.25.