Prof. Hugenholtz verklaarde eens het uitblijven van Karolingische vondsten in Nijmegen met "dat Karel de Grote er slechts een houten boerderijtje heeft gehad". Dit in tegenspraak met hetgeen Einhard schreef dat Karel de Grote in Noviomagus een nieuw paleis liet bouwen van ongekende pracht en praal.
Om hun gelijk te krijgen, wordt zelfs Karel de Grote te kijk gezet als een Gelders boertje.