C. DEKKER (RED.) Geschiedenis van de provincie Utrecht. Drie volumes. Deel 1: Tot 1528. Utrecht, Het Spectrum, 1997.