Onder onze voeten.

De archeologie van Nederland, Evert van Ginkel en Leo Verhart. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2009.

In dit boek komen meerdere archeologische vondsten en opgravingen ter sprake, waarbij (som) een reŽler beeld van de interpretaties gegeven wordt. Vondsten worden door Albert Delahaye ook nooit ontkend, wel de interpretaties ervan.
Een voorbeeld: een gevonden "Vikingzwaard" dat gedateerd wordt in het jaar 1000 (p.239), vormt geen enkel bewijs voor plunderingen in de 9e eeuw.
Zo zijn er in dit boek meerdere contradicties te vinden. Een goed verstaander weet dan genoeg. Traditionele opvattingen worden daarmee ontkracht en het gelijk van Delahaye is daarmee aangetoond.
Hoewel in de persrecentie sprake is van "opgravingen van Dokkum tot Maastricht" is er over Dokkum niets te vinden in dit boek. Daarmee komt de vermeende moord van St.Bonifatius op die plaats op losse schroeven te staan en krijgt Delahaye nogmaals gelijk.