Henderikx 1995: P.A. Henderikx, De ringwalburgen in het mondingsgebied van de Schelde in historisch perspectief. In: Van Heeringen et al. (ed.), Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland, (Goes 1995), 81-94..