863: Hincmar, aartsbisschop van Reims en primaat van Frankrijk, schrijft Hunger van Trajectum over de ban van Boudewijn van Vlaanderen wegens het schaken van Judith, de dochter van Karel de Kale. Hincmar droeg Hunger op ervoor te zorgen dat Roerik de Noorman geen steun zou verlenen aan Boudewijn. Eenzelfde brief stuurde Hincmar aan de bisschoppen van Terwaan en van Kamerijk. Roerik was in west-Frankrijk gevestigd. Het bisdom Trajectum (Tournehem) bevond zich precies tussen de gebieden van Roerik en van Boudewijn.
Het bisdom Utrecht is nooit onderhorig geweest aan Reims.