G.Prop, de historie van het oude Gelre onder eigen vorsten (tot 1543), Thieme & Cie Zutphen 1963.

Prop noemt de als namen van de eerste graven Gerhard en Rutger 'Flamens', maar twijfelt aan hun herkomst uit Vlaanderen. Volgens Prop ging het om de bijnaam 'Flamens' dat 'rossige' zou betekenen, wat duidde op hun rode haar. Waar de graven dan wel vandaan kwamen vermeldt hij niet.