Dr.J.Hovy, archivaris van Amersfoort. De Vroegste bestuursgeschiedenis van Amersfoort en de stadsrechtverlening van 1259, in Spiegel der Historie vierde jaargang nr.1.