Vondsten uit het verleden, Oudheidkundig Bodemonderzoek. Archeologisch jaarboek 1986, Stichting voor de Nederlandse Archeologie Amersfoort.
.