Jan & Annie Romein, De Lage Landen bij de zee, Een geschiedenis van het Nederlandse volk, zesde druk, Amsterdam 1976.