Prof. Jean-Pierre Bal, directeur van de THIERRY Graduate School of Leadership, Brussels, verklaarde "de historisch-analytische aberraties, die dhr. Delahaye aan het licht gebracht heeft, zijn een ware opluchting! In mijn onderzoek stuitte ik op geografische, klimatologische, en demografische onwaarschijnlijkheden. Intuitief plaatste ik de gegevens in de streek van Doornik, of nog iets verder naar het westen (in het huidige Noord-Frankrijk), in plaats van op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg. Dit blijkt dus correct".