Uit de verschillende in omloop zijnde kaartjes van Nederland in de Romeinse tijd, blijkt ook al dat de historici het over een aantal fundamentele zaken oneens zijn met elkaar.