Kampioen van sept. 2020.

In de meest recente Kampioen van de ANWB (sept.2020) wordt in een special over Nijmegen het paleis van Karel de Grote niet meer genoemd. Aanpassingen in de geschiedenis moeten blijkbaar toch van 'buitenstaanders' komen. In het verhaal wordt geschreven over Romeins Nijmegen waarin nog enkele onjuiste veronderstellingen worden vermeldt, zoals:
  • In de kop van het verhaal staat dat Nijmegen tweeduizend jaar geleden een welvarende stad was. Dat is bezijden de waarheid. Het gaat dan over het jaar 20 n.Chr. Toen waren er geen Romeinen aanwezig in Nijmegen volgens Paul van der Heijden. Die kwamen pas rond 70 n.Chr. Van een stad was toen nog lang geen sprake. Deze Romeinen verbleven in een tentenkamp en verdwenen weer in het jaar 104 en daarna bleef Nijmegen lange tijd verstoken van enige bewoning of bedrijvigheid door Romeinen.
  • Dat van Romeins verleden in Nijmegen niets te zien is, ofwel dat het onzichtbaar is, is een waarheid die bovenstaande wel beargumenteerd.
  • Dat onzichtbare wordt nu zichtbaar gemaakt met een uitvergroting van een Romeins masker dat in de buurt van Nijmegen in de Waal is gevonden. Het wordt al het gezicht van Nijmegen genoemd, in feite een nep-gezicht.
  • Wat er verteld wordt over de bouw van wegen, ze brachten orde, leerde ons lezen en schrijven (wie is 'ons'?), kwamen met een geldstelsel, nieuws, theater, de kalender, peren, druiven en zelfs katten, was misschien in grote Romeinse steden zoals Rome zo, maar beslist niet in Nijmegen. Van die wegen bijvoorbeeld is in Nijmegen niets terugevonden.
  • Van de genoemde erezuil van Tiberius is in Nijmegen maar een stuk teruggevonden. Niet de hele zuil. Waar kwam dit stuk vandaan?
  • De opmerkelijkste opmerking in dit artikel van Jan Dirk Onrust is: "In de drie eeuwen dat de Romeinen in Nijmegen zaten hebben ze een flinke erfenis achter gelaten. Maar wat is daarvan nog te zien?" Daarvan blijkt, zoal hij al zelf aangaf, dus niets meer te zien te zijn. Dat blijkt ook uit het boek Romeins Nijmegen boven het maaiveld, een uitgave van Museum Het Valkhof Nijmegen, geschreven door Annelies Koster, Kees Peterse, Louis Swinkels, 2002. Zie daar!