Met Karolingisch duidt men een periode aan die tijdens de regering van Karel de Grote werd ingezet (768) en grofweg van de achtste eeuw tot en met de tiende eeuw van onze jaartelling duurde. Het was een periode van bijna 250 jaar, waarin vrij veel veranderde op het gebied van cultuur, wetenschap, kunst, techniek en bouwkunst, machtsverhoudingen, grondontginning en bewoning in West-Europa.
Uit de Karolingische tijd dateert Mayen- en Badorf aardewerk, beide te dateren van ca. 750-900 na Chr. Pingsdorf aardewerk heeft doorgaans als datering tussen de 10e tot in de 13e eeuw. Aardewerk van een oranje baksel is moeilijker te dateren, maar kan gedateerd worden vanaf 800 na Chr.