KEIZER KAREL UNIVERSITEIT

De KU, Katholieke Universiteit, is in 1923 gesticht onder de titel "Keizer Karel-Universiteit". Dit predikaat heeft zij enkele jaren geleden laten vallen om het te vervangen door KU. Daarbij werd de motivering gegeven dat dit gebeurde om nadruk te leggen op het katholieke karakter van de universiteit, een enorme drogreden omdat eenieder weet dat het sindsdien alleen maar bergaf is gegaan met dat katholieke karakter.
De ware reden voor het veranderen van de naam is, dat bij velen in de eigen universitaire kring van Nijmegen de t w i j f e l aan Karolingisch Nijmegen al diep was doorgedrongen. Men wilde het risiko niet lopen die titel nog op de voorgevel te hebben wanneer het debakel zou losbarsten, dat men toch zag aankomen, en dat eenieder zich dan vrolijk zou maken. Daarom liet men de naamplaat bijtijds verdwijnen in de hoop dat zij vergeten zou worden, overeenkomstig het bekende recept van het Bronnenboek voor het uitwissen van sporen.
In de eerste jaren van de kwestie werden de bedenkingen van Albert Delahaye over Noviomagus opgevat als een aanval op de universiteit. Wie dat niet kan aannemen of wil ontkennen, moet er de artikelen van Post maar eens op naslaan, vooral zijn dagblad-artikelen waarin hij geheel Nijmegen te wapen riep. Het gebeurde overigens ten onrechte, daar een historicus zich niet druk behoeft te maken over 20e eeuwse naamgevingen, wat dan ook niet gedaan is, net zo min als Delahaye zich druk heeft gemaakt om het straatnaambord "Keizer Karel-Plein" uit de grond te trekken. Het dient juist in de eeuwigheid te blijven staan tot vermaak van de toeristen. Het getuigt immers van een onnozel historisch inzicht, dat die naamgevingen als argument en "bewijs" werden aangevoerd.
Nu getuigt het van misleiding, dat de naam aan de voorgevel werd weggehaald en de goegemeente een andere dan de juiste verklaring kreeg voorgeschoteld.

Per 1 september 2004 werd de naam van de Universiteit weer veranderd in Radboud Universiteit Nijmegen. De naam verwijst naar de oorsprong van de universiteit. In 1905 wordt de Radboud Stichting opgericht ter bevordering van het rooms-katholieke hoger onderwijs en met name ook om de stichting van een katholieke universiteit voor te bereiden. In 1923 is het zover, dankzij de middelen die het katholieke volksdeel zelf bijeenbrengt. Met de naam Radboud Universiteit Nijmegen wil de universiteit de band met de katholieke gemeenschap bevestigen.
De Radboud Stichting is vernoemd naar de bisschop, geleerde en dichter Radboud die rond 900 leefde. Hij is geboren uit een adellijke Frankische christelijke familie en vernoemd naar zijn voorvader de Friesche koning Radboud. Radboud wordt in 899 tot bisschop van Trajectum gekozen. Dit Trajectum was niet Utrecht, maar Tournehem in Frankrijk.
En hier gaat de universiteit weer de fout in. Radboud was van 899-917 bisschop van Trajectum (=Tournehem) en hij was de laatste bisschop van Tournehem. Vanwege de bezetting van die stad door de Noormannen, resideert hij in Daventria wat niet Deventer is, maar Desvres in Noordwest Frankrijk. Zijn indirecte "opvolger" Balderik was de eerste bisschop van Utrecht (975). Dertiende eeuwse schrijvers lieten Balderik onmiddellijk op Radboud volgen, wat hem een 58 jarig episcopaat opleverde.
Na de naam Keizer Karel Universiteit, wordt met de nieuwe naam weer dezelfde fout gemaakt. Ze begrijpen het nog steeds niet in Nijmegen!!!