Dat is de afstand van Katwijk naar Leeuwarden niet via de gebruikelijke route over de afsluitdijk, maar via Zwolle, berekend over de autowegen, die er in de tijd van St.Willibrord beslist niet waren. Het was toen feitelijk onmogelijk via deze route te reizen, aangezien het gebied tussen Katwijk en Amsterdam, maar ook tussen Amsterdam en Amersfoort en dat tussen Zwolle en Leeuwarden slechts bestond uit moeras en transgressiegebied. Om van Katwijk in Utrecht te komen en daarna door te reizen naar Friesland, zou St.Willibrord via Arnhem en Twente hebben moeten reizen, waarbij het dan gaat om een reis van ruim 350 kilometer.
Hieruit alleen al blijkt dat de traditionele Nederlandse opvatting geheel onjuist is. Zo'n reis was gewoon onmogelijk.