Dr. P.H.D. Leupen, Numaga, tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang XXIX, nummer 3/4, nov.1982, p.79.

"We hebben in een aantal gevallen -190- voor Nijmegen gekozen en dus tegen Noyon, en zijn er van overtuigd dat deze lijst in hoofdzaak beantwoordt aan de huidige stand van de wetenschap". Einde citaat.

In dit citaat erkent Leupen dus twee cruciale hoofdzaken, namelijk dat er wel degelijk een verwarring bestaat tussen Nijmegen en Noyon (iets dat steeds ontkend werd in historisch Nederland) en dat zijn interpretaties beantwoorden aan de huidige stand van de wetenschap. Dat de wetenschap is stil blijven staan bij hetgeen in de 17e eeuw beweerd werd (iets nieuws is er sindsdien immers niet bijgekomen) wordt niet vermeld.