Dorestad.
Archeologische Cahiers, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1979.