Lodewijk de Vrome gaf in Noviomagus oorkonden uit voor plaatsen ver in Frankrijk gelegen:
in 815 voor de abdij van Fontenelle bij Rouaan;
in 817 voor de kerk van Lodève in het zuiden van Frankrijk;
in 821 voor de aartsbisschop van Besançon;
in 821 voor een klooster bij Orléans.

Ook bij andere keizers is hetzelfde te constateren.
Keizer Otto III geeft in 991 te Noviomagus een oorkonde uit voor het bisdom Kamerijk.
Hendrik II, ook in Noviomagus, geeft in 1015 een oorkonde uit voor de abdij van St. Bertijn te St. Omaars; in hetzelfde jaar een voor een klooster bij Verdun, die door Koenraad II, ook weer in Noviomagus, in 1031 wordt bevestigd.
Hendrik III geeft in 1044 in Noviomagus een oorkonde uit aan de abdij van St.Remigius te Reims.
Steeds moet dit Noviomagus opgevat worden als Noyon.