Dr. L.P.Louwe Kooijmans en P.Stuart, Prehistorie en de vroegste geschiedenis van ons land, Leiden 1974.