I.Jacobs en K.Ribbens, Geschiedenis is van iedereen, Uitgevonden tradities, hergebruikt verleden, Matrijs Utrecht, 2001.
"Voor zover de historische waarheid te achterhalen valt, wordt deze niet door iedereen altijd even nauw genomen. Een bepaalde interpretatie kan voor de een immers net iets aantrekkelijker zijn dan voor de ander. Bewust of onbewust bestaat er soms een zekere voorkeur voor een weergave van het verleden die net iets eerbiedwaardiger, interessanter of spectaculairder is, dan de beschikbare bronnen doen geloven. Waarom zou je het verleden niet een klein beetje fraaier voorstellen dan het waarschijnlijk geweest is, als je daar jezelf of het publiek een plezier mee doet? Een dergelijke gedachtegang is zeker geen zeldzaamheid, zoals diverse voorbeelden in dit boek aantonen.
In lang niet alle gevallen kan worden gesproken van kwaadwillige geschiedvervalsing. Veel mensen die de geschiedenis enigszins naar hun hand zetten, realiseren zich dat nauwelijks. En degenen die de aanpassingen vervolgens voor zoete koek slikken, beseffen nog minder dat ze enigszins op het verkeerde been zijn gezet. Het is bovendien de vraag hoe mensen zouden reageren wanneer ze werden gewezen op het 'soepele' gebruik van geschiedenis. Zijn ze geschokt of halen ze hun schouders op? Een eensgezinde veroordeling lijkt onwaarschijnlijk. Vermoedelijk zijn hun reacties even veelzijdig als het verleden dat steeds in herinnering wordt geroepen."