A.J.J.Mekking, De Sint-Nicolaaskapel op het Valkhof te Nijmegen, Gemeentearcjief Nijmegen 1996.