In het boek 'Holle Boomstammen' noemt Albert Delahaye de oudste kroniekschrijvers van Holland, waaronder Melis Stoke. Deze kroniekschrijvers vermeldden veel zaken niet, die later wel tot de gangbare geschiedenis zijn gaan horen. Waarom vermeldden zij dat niet? Omdat het in hun tijd niet tot de geldende opvattingen behoorde. En zij zaten dichter bij die gebeurtenissen dan de 17e eeuwse schrijvers die het wel noemden. Zo schrijft Stoke niets over de Bataven, niets over de Noormannen, niets over karolingisch Nijmegen en noemt hij het Almere en Dorestad niet. De topografische gegevens die hij juist wel noemt zijn door de historici nooit onderzocht. Het Zuuthardeshage en 23 andere plaatsen waar hij heel wat gebeurtenissen plaats, zijn nooit gelocaliseerd. Onder een van deze namen schuilt zeker de echte naam van de vroegmiddeleeuwse nederzetting die men in Wijk bij Duurstede heeft aangetroffen.