P.J.R.Modderman, De bewoonbaarheid van het rivierenkleigebied in de loop der eeuwen, 1955.