Monumenta Germaniae Historica.

Niet zozeer de Nederlandse, als wel de Duitse historici hebben een aantal feiten en gebeurtenissen verkeerd in Nederland en in Duitsland geplaatst. De Nederlandse historici zijn hun Duitse collega's in die fouten klakkeloos gevolgd, zonder zelf ooit gedegen onderzoek te doen. Zo kreeg Nijmegen op grond van foutieve indicaties in de Monumenta Germaniae Historica zelfs meerdere bisschoppen van Noyon toegewezen. Een fout die elke middelbare scholier meteen had gecorrigeerd, want Nijmegen heeft nooit een bisschopszetel gehad en al helemaal geen bisschoppen waarvan elke historicus weet dat ze in Noyon thuishoorden.
Zo zijn er vele fouten aan te wijzen, die nu nog steeds voor historische waarheid gehouden worden.