Het nabijheidsbeginsel.
Hieronder verstaan we de opvattingen dat Karel de Grote in Nijmegen oorkonden uitgaf en deze oorkonden dus over Nederland zouden gaan gezien de afstand tussen uitgifteplaats en schenkingen.
Zou men deze gedachte als argument willen hanteren dat zouden alle plaatsen genoemd in de bullen van de Paus in de buurt van Rome gelegen moeten zijn.
Het is duidelijk dat het een gezocht argument is dat geheel onjuist is. Er hoeft immers geen relatie te bestaan tussen de plaats van uitgifte van een oorkonde en de plaats van handeling. Onze koningin zou dan slechts in Nederland en ter plaatse een besluit mogen ondertekenen, terwijl ze dat ook op haar vakantieadres in Italiï doet.

Toch willen we de Nederlandse historici best gelijk geven in hun nabijheidsbeginsel. Immers de oorkonden is uitgegeven in Noyon en handelt over Noord-Frankrijk, maar we willen dit niet als argument gebruiken.