Nijmegen is geen stad.

Bron: Nieuwsbrief in de buurt Nijmegen , 19 april 2021.

Nijmegen de oudste stad? Nijmegen is officieel helemaal geen stad.
Elke Nijmegenaar zou ‘stad’ zeggen. Geen gekke gedachte, alleen niet helemaal juist. Officieel bestaan in Nederland geen dorpen of steden meer. Dat betekent dat Nijmegen officieel ook geen stad meer is. Stadsrechten zijn al 170 jaar afgeschaft en in de Nederlandse wet gaat het alleen nog maar over gemeenten.

In de gemeentewet uit 1851 is het onderscheid tussen dorpen en steden afgeschaft. Daarvoor was een plaats een stad als het stadsrechten had gekregen. Nijmegen kreeg officieel pas in 1230 stadrechten. Door de Gemeentewet vervielen deze rechten en ook de privileges. Denk hierbij aan het mogen heffen van tol, het maken van een eigen munt en het recht om een stadsmuur te bouwen.
Nijmegen kan zich dus niet de oudste stad van het land noemen. Als stad heeft Nijmegen slechts bestaan tussen 1230 en 1851, dus maar 621 jaar.