Invallen van de Noormannen in 880 en 881.
Van een hele serie teksten uit 880 en 881 over de invallen van de Noormannen, haalt het Bronnenboek twee teksten aan (de rood gekleurde) die naar de schijn toepasbaar lijken op Nijmegen. Uit de samenhang van die teksten is zonneklaar waar de Noormannen toen verbleven en waar Noviomagus gezocht moet worden: in Noord-Frankrijk! Tot 1125 kan Noviomagus nooit Nijmegen beweest zijn. Die twee teksten over de invallen van de Noormannen in 880 en 881 in het Bronnenboek, kunnen evenmin als zodanig worden opgevat.

Het gaat hierbij om de volgende bronnen (complete teksten zijn na te lezen in De Ware Kijk Op!
Annales Mettenses: HdF, VIII, p. 63 en Reginonis Chronicon, MGS, I, p.592 vermelden: "een vloot van Noormannen voer de rivier de Wal (is de Oise: zie de laatste tekst van deze serie!) op" .
Chronicon Hermanni, HdF, VIII, p. 245; MGS, V, p. 108: "De Noormannen vielen Galliï en Fresia (Vlaanderen) aan, en vernielden er met brand, roof en moord. Zij versterkten zich in Noviomagus (Noyon) om er de winter door te brengen".
Annales Fuldenses, MGS, I, p.394; HdF, VIII, p. 40: "De Noormannen plunderden in Galliï en een groot deel waar de Frisiones woonde. Vandaar keerder zij terug naar Noviomagus.".
Flodoardi Historia Remensis, MGS, XIII, p. 534: "Hincmar, aartsbisschop van Reims, schrijft aan Heidilo, bisschop van Noviomagus (Noyon). Hij beklaagt zich over de aanvallen van de Noormannen, die bovendien zoveel schatting eisen dat niemand het kan betalen".
Gallia Christiana, X, p. 383: "Heidilo, bisschop van Noviomagus, laat de relieken van St. Eloi overbrengen naar de kathedraal wegens de aanvallen van de Noormannen".
Gesta Normannorum, HdF, VI, p.202. "De Noormannen vielen Doornik op de Schelde aan en vernielden het gehele land tussen de Schelde en de Lys (is de Leie)".
Annales Vedastini, MGS, I, p. 199: "Koning Lodewijk kwam naar de gouw Kamerijk om een versterking te bouwen tegen de Noormannen".
Annales Fuldenses, HdF, VIII, p. 40: "De Noormannen... verwoestten verschillende plaatsen in ons rijk, namelijk Kamerijk, Traiectum (Tournehem), de pagus van Hasbania (deel van het zuiden van Belgiï), en de gehele Ripuaria (is Ribécourt)".
Reginonis chronicon, MGS, I, p.592, Annales Mettenses, HdF, VIII, p. 63 en Annalista Saxo, MGS, VI, p. 515, maken melding van de volgende gebeurtenis: "De Noormannen vielen met een vloot de rivier de Wal (is de Oise) binnen en legerden zich in het koninklijk paleis te Niumaga (is Noyon)". Ook deze laatste tekst staat niet in Het Bronnenboek, waarmee erkend wordt dat het hier niet over Nijmegen gaat!