Numaga, 50 jaar Numaga publicaties, -tijdschrift, -jaarboek en Nijmeegs Katern, 1954-2004.